Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také „dodavatelem“) a zákazníkem a vycházejí z občanského zákoníku..
 • Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
 • Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Objednávání zboží

 • Zboží lze objednávat prioritně pomocí internetových stránek – nákupního košíku, dále popř. emailem nebo telefonicky.
 • Každá taková objednávka musí obsahovat o kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt), o způsob platby za výrobky, o objednávané výrobky určené číslem, popř. názvem a dalšími vlastnostmi výrobku (barva, velikost…).
 • Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží.
 • Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

 • Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky systémem.
 • Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky.
 • Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Obchodník

 • Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že: o se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný, o zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo o v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.
 • O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

Platba za objednané zboží

 • Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, dopravné (poštovné) a balné způsobem zvoleným v objednávce zboží, nejpozději do data splatnosti uvedeného v objednávce a potvrzovacím emailu.
 • Zvolí-li zákazník bezhotovostní formu úhrady (převodním příkazem) za objednané výrobky, je povinen tuto platbu provést bez odkladu. Pokud nebude objednávka uhrazená do 5 pracovních dnů, bude stornována bez nutnosti souhlasu zákazníka a bez ohledu na datum splatnosti uvedený v objednávce.

Doručení výrobků

 • Zboží je doručováno prostřednictvím služeb České pošty s.p. (dále jen doručovatel).
 • Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné a balné dle platného ceníku.
 • Dodací lhůta je 2 – 14 dnů. Přibližná dodací lhůta je uvedena u popisu každého výrobku. Zpravidla u zboží skladem je 2-3 dny. U zboží, které skladem není je to 3-14 dní. Distributor nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele.
 • V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.
 • O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.

Cena doručení:

Aktuální cena za dopravu je stanvena v objednávce a její výše se od její volby.

Reklamace – Reklamaci výrobků a služeb upravuje reklamační řád .

Reklamační řád

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti zákazníka. Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště. Povinnost překontrolování zboží
 • Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
 • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Uplatnění reklamace

 • K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní výrobky s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit elektronicky nebo písemně, a to na adrese: Šárka Ksandrová, Studentská 1773, 70800 Ostrava Poruba. E-mai: saksa@centrum.cz, mobil: +420 725 613 496

Zboží lze reklamovat, jestliže:

 • bylo dodáno zboží s vadou (zejména: nefunkční rozprašovač, netěsnící uzávěry, chyby ve švech…), bylo dodáno jiné než objednané zboží.

Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:

 • použitím výrobku pro jiné účely než ke kterým je určen,
 • nesprávným skladováním výrobku,
 • běžným používáním výrobku (skryté vady),
 • živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a pod.,
 • doručovatelem. Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

Postup reklamace

 • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu výrobku.
 • Zákazník zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
 • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 • Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
 • V případě potřeby je možná požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.

Garance vrácení peněz při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů

 • Zákazník má možnost v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední její den je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí obchodníkovi doputovat nejpozději v poslední den lhůty. Nestačí jej v tento den odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později. Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz vyjma audio a video nosičů.

Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:

 • Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 • Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
 • Částka za výrobky bude prioritně vrácena do třiceti dnů od data doručení obchodníkovi bezhotovostním platbním převodem na bankovní účet sdělený zákazníkem včetně nákladů spojených s dopravou.

Ochrana osobních údajů:

S Vašimi údaji je nakládáno dle platného znění zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., který zahrnuje mezinárodní principy ochrany osobních údajů a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Firma Šárka Ksandrová podala oznámení k registraci Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odsouhlašením objednávky stvrzujete souhlas se zasíláním informací-podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Viz Souhlas se zpracováním osobních údajů –PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vzhledem k tomu, že naše produkty jsou převážně potravinové doplňky, podala firma Šárka Ksandrová oznámení smyslu § 3 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů Státní zemědělské a potravinářské inspekci na Iinspektorát v Olomouci.

Pokud jste se registrovali do eShopu, údaje o svých aktivitách najdete na odkaze „Můj účet„.